Про умови конкурсу, хто його проводитиме  та як долучитися до процесу  – у нашому сьогоднішньому матеріалі.

Комунальне некомерційне підприємство Броварської міської ради Київської області «Броварська стоматологічна поліклініка» створено рішенням Броварської міської ради від 20 грудня 2018 р. Тоді було і затверджено статут підприємства та встановлено  статутний капітал у розмірі 1 000 000,00 (один мільйон) грн. Доповідачем із цього питання був особисто міський голова Ігор Сапожко, який докладно наголошував про те, що створення КП є вимогою закону та відбувається в рамках реформування всієї системи охорони здоров’я.  За інформацією міського голови, за минулий рік міська «безкоштовна» стоматологія мала біля 90 тисяч відвідувань (55 тисяч у дорослому відділенні, 35 тисяч – у дитячому), з них 98% припало саме на мешканців міста Бровари. Бажання міської ради відокремити міську стоматологію від районної викликало непорозуміння з боку керівництва БЦРЛ. Та під час розгляду цього питання міською радою 20.12.2018 р. нікого з БЦРЛ не було, і їхня думка не була озвучена.

Некомерційне підприємство було створено, але не приступило до роботи в новій якості через безліч проблем, що стосувалися як самого приміщення, ліцензії, старого обладнання так і відсутності керівника. Та рішенням останнього виконкому процес запуску роботи підприємства, нарешті, зрушив із місця.

 Під час виконкому міської ради 26 березня 2019 р. із низки проектів рішень схвалено і два пов’язаних між собою: «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу, підприємства охорони  здоров’я БМР Київської області» (далі за текстом – Порядок проведення конкурсу) та «Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства БМР Київської області «Броварська стоматологічна поліклініка».

Конкурс на керівника комунального закладу/підприємства в місті проводиться вперше. Сам конкурс складається із наступних етапів:

 1. Прийняття рішення про проведення конкурсу (вже є – авт.).
 2. Формування конкурсної комісії.
 3. Підготовка до проведення конкурсу (оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття документів від осіб, бажаючих узяти участь у конкурсі, перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам).
 4. Проведення конкурсу (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця конкурсу.
 5. Оприлюднення результатів конкурсу.

Формування конкурсної комісії

Конкурсна комісія утворюється рішенням органу управління не пізніше, ніж через 20 днів після оприлюднення рішення про проведення конкурсу.

Комісія може мати статус постійно діючої або створеної для проведення окремого конкурсу, але, враховуючи  конкретну ситуацію в м. Бровари, вирішено  створити саме комісію для проведення окремого конкурсу. Склад комісії налічуватиме 8 осіб, і  входять до неї, відповідно до Порядку проведення конкурсу, у рівній кількості:

 • представники органу управління (тобто, Броварської міської ради – як депутати, так і чиновники);
 • представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції та антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких ГО не меш як за два роки до дати про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління – по одній особі від кожного ГО;
 • представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу (окрім новостворених закладів охорони здоров’я). У зв’язку з тим, що в даному випадку йдеться саме про новостворене комунальне підприємство, представники трудового колективу в цю комісію не потрапляють.

Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи експертів/фахівців із відповідної галузі знань із правом дорадчого голосу для проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо відповідності професійній компетентності претендента встановленим вимогам.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до органу управління протягом 15 днів із моменту оприлюднення оголошення.

Персональний склад комісії, у тому числі голова та секретар конкурсної комісії, затверджуються рішенням органу управління.

Підготовка до проведення конкурсу

Комісія протягом трьох днів після формування її складу оприлюднює на офіційному веб-сайті органу управління оголошення про проведення конкурсу.

Для участі у конкурсі особа подає письмову заяву про участь із зазначенням основних мотивів для зайняття посади. Також перелік  особистих документів, визначених Положенням про конкурс (паспорт, резюме, документи про освіту, кваліфікаційний рівень, медичні довідки про стан здоров’я тощо). Важливою частиною пакету документів є конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.  Усі документи, окрім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три-п’ять років), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи із виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Проведення конкурсу

Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Завершенням конкурсу вважається день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів. Строк проведення конкурсу становить не більш як 30 календарних днів.

Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить із ним співбесіду та враховує відповідність учасника конкурсу та його пропозиції  встановленим вимогам.

Під час прийняття рішень за результатами конкурсу, конкурсна комісія враховує здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати  ділові  зв’язки, виявляти творчий  підхід до роботи, доброчесність, емоційну врівноваженість.

Оприлюднення результатів конкурсу

За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід, конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсу одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, – переможця конкурсу, після чого вносить відповідне подання керівникові органу управління (міському голові), який здійснює призначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу.

Рішення про призначення на посаду та укладення контракту на строк від трьох до п’яти років приймається протягом одного місяця з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання.

За умовами Положення про конкурс, представники ЗМІ мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду, під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників та оголошення результатів конкурсу.

Поділитися новиною:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *